Poziv za vizuelne umetnike

Sa idejom da doprinese vidljivosti rada vizuelnih umetnika i umetnica u godini u kojoj je njegova dostupnost svedena na minimum, ali i kako bi osnažila domaće autore i autorke da razmišljaju u pravcu stvaranja u javnom prostoru, platforma „Rekonstrukcija“ poziva vizuelne umetnike i umetnice koji nemaju iskustvo u oslikavanju murala (i drugih intervencija na ulici), da se prijave na konkurs i u saradnji sa iskusnim uličnim umetnicima i umetnicama – Barbarom Dimić, Snout-om i TKV, realizuju zajednički mural u okviru ovogodišnjeg Festivala umetnosti na ulici „Rekonstrukcija“.

 

Poziv je otvoren za sve zainteresovane stvaraoce/teljke sa teritorije Republike Srbije koji se izražavaju u polju vizuelne umetnosti, a žele da se oprobaju u realizaciji radova u javnom prostoru. Prijava treba da sadrži ime i prezime autora ili autorke, godinu rođenja i mesto boravka, portfolio koji sadrži pet radova u PDF formatu (fajl ne veći od 10 MB), tehnike, formate i godinu nastanka priloženih radova, kratku umetničku biografiju i motivaciono pismo.

Prijave se šalju na hello@festivalrekonstrukcija.com, a rok je 12. septembar 2020. Nekompletne i nepravovremeno pristigle prijave neće biti razmatrane.

Odabrani umetnici/ce će sa mentorima-saradnicima napraviti zajedničku skicu, a zatim će poslednjeg vikenda septembra 2020. realizovati murale malih formata na odabranim zidovima u centralnoj gradskoj zoni Beograda.

Sve vesti