Tribina “Jedan za sve”

U okviru festivala u utorak 29. septembra u 19 časova u UK „Stari grad“ (bivši „Parobrod“) biće organizovana tribina
„Jedan za sve“ koja će problematizovati javni prostor iz perspektive njegovih različitih korisnika i korisnica.
Pokušaćemo da sagledamo iz različitih perspektiva funkcije umetničkih i aktivističkih intervencija u javnom prostoru i
da razgovaramo o manje vidljivim pojedincima i pojedinkama koje ga svakodnevno koriste za život i rad.
Učesnice će biti: Jasna Cicmil Bratičević, koordinatorka programa zapošljavanja, CIM (Svratište za decu, Beograd),
Milica Mraović, suosnivačica udruženja „Kolaž“ koje se bavi marginalizovanim grupama, Nikoleta Kosovac,
koordinatorka programa magazina „Liceulice“. Diskusiju moderira Tamara Marković, nezavisna menadžerka u kulturi
i suosnivačica Festival Rekonstrukcija.

Sve vesti