RESTO

RESTO –  Grafički dizajner po profesiji, Resto se bavi crtežom, ilustracijijom, muralima i uličnom umetnošću. 

Od 2016. godine je umetnički kustos festivala murala Revitalizacija u Užicu. 

Pokretač je i učesnik brojnih festivala i seminara iz oblasti ulične umetnosti u zemlji i inostranstvu.

Svoj rad izlagao je na više kolektivnih izložbi.

Program

SHARE