WUPER

Dejan Ivanović – Wuper. Rođen 1993. u Novom Sadu, a živi i stvara u Inđiji. Diplomirao grafički dizajn 2017. na Visokoj školi strukovnih studija – Beogradska politehnika, u klasi prof. Duška Trifunovića. Od 2007. godine, aktivno se bavi oslikavanjem zidova i kontinuirano podiže kvalitet i nivo svog rada, dok istovremeno oblikuje svoj karakterističan stil. U prvom planu mu je rad na zidnim površinama, međutim, od 2016. godine, sa podjednakom pažnjom pristupa slikanju na platnu, i uopšte, istraživanju i unapređivanju slikarskih tehnika. 

Učestvovao je na brojnim domaćim i inostranim festivalima ulične umetnosti, na kojima je osvojio nekoliko priznanja i nagrada. Radove je predstavio na tri samostalne izložbe i više grupnih izložbi u Srbiji i inostranstvu.

Program

SHARE